Se filmer, lyssna på musik på Nintendo Wii – Så här gör du

Vill du kunna se filmer och annat du har på din dator via din Nintendo Wii? Gör så här:

Börja med att ladda ner programmet TVersity från www.tversity.com (klicka på den svarta knappen som det står DOWNLOAD på) till din dator. Dubbelklicka på filen när du hämtat hem den för att börja installationen. Klicka på ”Next”, bocka i ”I accept the terms of the License Agreement”, på nästa sida ta bort de 2 ibockade alternativen och klicka på ”Next”. Nu ser du 3st ibockade alternativ varav det understa ska tas bort (bara de två översta ska vara ibockade) och klicka sedan på ”Install”. Låt programmet installeras och vänta tills en ruta med YouTube kommer upp, ta bort markeringen och klicka på ”Next”.  Nu kommer det sista sidan med två bockade alternativ, låt dessa vara ibockade och klicka på ”Finish”.

Nu startas programmet upp och vissa mappar kan indexeras vara synliga direkt. Om du har filmer, musik och foton i speciella mappar kan du lägga till dessa i biblioteket (Library) på TVersity. Detta gör du genom att klicka på ”+” tecknet högst upp till vänster. En ruta kommer upp och du kan välja ”Browse” för att leta reda på mappen där du har dina mediafiler (videos, musik osv). När du gjort detta klickar du på ”Submit”.  längst ned till höger. Om du har många filer i en mapp du vill lägga till så kan det ta en stund innan allt är klart. När du är färdig kan du se filerna du lagt till finns i mapparna under texten ”Library”.

Nu måste du ta reda på vilket IP adress din dator har. Detta gör du enkelt genom att gå till sidan www.checkip.org. När du går in på denna sidan så står det typ ”Your IP: XXX.XXX.X.XXX”, där X:en är dina siffror som du använder i nästa steg.

På ditt Nintendo Wii, förutsatt att du redan installerat Internet channel, gå till adressen http://XXX.XXX.X.XXX:41952/flashlib där X:en är siffrorna du fick ovan.

Det är extremt viktigt att du inkluderar http:// och :41952/flashlib när du skriver in URL adressen!

Du ska nu kunna se ALL media som du har lagt till i TVersity programmet direkt på din Wii!

NOTERA: Med större videofiler och vissa ljudfiler kanske inte minnet på ditt Wii räcker till. I väntan på att Nintendo släpper ett firmware som addresserar detta problem med minnesanvändning och Flash 9 så får vi nöja oss med detta. ?