XBMC på PS3 med Ubuntu

Användaren madshaun1984 har på sin sida Haxnetwork publicerat en guide för att köra XMBC på PS3 via Ubuntu. Vi har översatt denna guide till svenska för de som är intresserade av lite laborering på sin Playstation 3 konsoll.

Notera att XBMC normalt sett kräver 3D stöd men genom att integrera CellSDK och Ubuntu så går det trots detta att få igång ändå, även fast XBMC naturligtvis blir långsammare så är det väl bättre än inget ;-)

För att installera XBMC på din PS3 behöver du ett USB minne, hårddisk* tangentbord, mus och naturligtvis en PS3 som kan köra Linux (funkar ej på PS3 med firmware 3,15 eller högre, ej heller på PS3 Slim).

*USB-ansluten hårddisk rekommenderas men du kan även installera direkt på Ps3:ans hårddisk.

Programmen OtherOS Ubuntu & CellSDK

Du måste först bestämma vart du vill installera detta på, antingen en USB-Hårddisk eller direkt till den interna hårddisken på PS3 (detta kräver att den har formateras samt har en partition dedikerad för OtherOs).

Hämta hem  OtherOS.bld för petitboot och placera filen på ett USB-minne med följande struktur / PS3/OTHEROS/otheros.bld

Hämta hem Ubuntu Desktop 10,4 och bränn till skiva som image fil med ditt favorit-bränningsprogram.

När detta är gjort, gå till ”settings/install OtherOS” och sätt in ditt USB-minne (som du lade in OtherOS.bld filen på) på PS3.

Om du använder dig av USB-hårddisk:
När du upmanas att formatera partitionen OtherOs, väljer du Nej och följer anvisningarna på skärmen utan att formatera hårddisken på din PS3.

Om du installerar till den interna hårddisken på PS3:
När du upmanas att formatera partitionen för OtherOs, väljer du Ja och följer instruktionerna.

När du installerat Otheros.bld svara ”nej” på frågan om OtherOs ska bootas om.
Ta ur USB-minnet, anslut din USB-hårddisk, tangentbord och mus och gå sedan till ”system settings/default os” och välj där OtherOs.  Boota sedan om OtherOs när du blir tillfrågad om detta eller starta om din PS3:a manuellt genom att trycka på powerknappen.

När petitboot visas på skärmen (om du får blankskärm, tryck på 1 2 och 3 för att bläddra igenom de tillgänglia lösningarna. Om inget av detta hjläper , tryck på ”Delete”-knappen på tangentbordet för att starta om ditt PS3 boota upp GameOS. Försök sedan hitta en alternativ lösning på detta problem).

Sätt i skivan Ubuntu 10,04 (det måste vara ubuntu10.04 desktop.ps3.iso versionen), vänta tills disk-ikonen kommer upp på skärmen. När den visas, klicka på den och välj 1: a alternativet (Install).

Vänta tills installationen startar och följ sedam instruktionerna på skärmen tills du ser ”Prepare disc space” (steg 4 av 7).

Se till att din namnet på den hårddisk (USB eller den interna) matchar den som du vill genomföra installationen på. Välj sedan det alternativ som passar dig bäst (om du inte är van vid Linux, rekommenderas alternativet ”erase and install the entire disc”).

När din USB-hårddisk partitionerats och är klar, följ instruktionerna fram till steg 7 och starta sedan installationen av Ubuntu 10,04 (detta kan ta en ganska lång tid).

När installationen är klar, loggar du in på Ubuntu men det användarnamn och lösenord som du valde under installationen . Välj  sedan ”update the install” när detta efterfrågas av Update Manager.

Gå till menyraden högst upp och välj ”Applications/accesories/” och dra sedan terminal-ikonen som finns där till skrivbordet för att spara lite tid vid installationen av CellSDK.

Öppna en terminalen och skriv följande:

sudo apt-get build-dep cell-sdk

Bekräfta med ”Enter” och ditt lösenord som du vill använda för rootkontot. Vänta tills installationen slutförs.

Skriv sedan in :

sudo apt-get install cell-sdk

Bekräfta med ”Enter”. Om , det efterfrågas, skriv in ditt användarnamn och/eller lösenord igen. Vänta tills denna del slutförts.

När installationen är klar (förutsatt att allt gick bra),  skriv:

sudo nano /etc/fstab

Bekräfta med ”Enter” och navigera sedan med hjälp av upp / ner pilarna på tangentbordet, längst ned i filen, kontrollera så att denna rad  finns där:

none /spu spufs defaults 0 0

Om den inte finns, lägg till den. Du är nu klar med installationen av CellSDK.

Installation av Mesa cell-driver (om du vill testa att köra denna) den är dock inte nödvändig för installationen av XBMC

Gå till ftp://ftp.freedesktop.org/pub/mesa/ och öppna länken till den senaste versionen (just nu är det v7.8.1).

Spara tar.gz filerna Mesalib-xxxtar.gz , MesaGLUT-xxxtar.gz och MesaDemos.tar.gz
Öppna home folder/downloads för att hitta filerna du precis laddat hem. Tyck och håll nere ctrl-knappen, markera dessa tre filerna och flytta dem till  home mappen.

Skriv in följande i terminal rutan:

tar zxf MesaLib-XYtar.gz
tar zxf MesaDemos-XYtar.gz
tar zxf MesaGLUT-XYtar.gz

Vänta på att processen slutförs.

Öppna home mappen igen, högerklicka folder och ändra namnet på denna till ”Mesa” för att underlätta kommandon i terminalen.

I terminalen, skriv följande:

sudo apt-get install libpthread-stubs0-dev xorg-build-macros xserver-xorg-video-nouveau

Tryck sedan på ”Enter”.

Gå sedan till http://www.mesa3d.org , i vänstra kolumnen välj ”compiling/installing” och hämta den senaste versionen av libdrm och drm2proto i tar.gz formatet. Klipp ut och klistra in dessa filer från home folder/downloads till home mappen. Högerklicka på var och en av dem och välj ”extract here”.

Skriv sedan i terminalen:

cd /chemin/vers/libdrm-xxx

Bekräfta med ”Enter” som vanligt. När det laddat klart skriv:

./configure --enable-experimental-nouveau-api

Bekräfta med ”Enter” och vänta tills processen avslutas och skriv sedan:

make

Bekräfta med ”Enter” och vänta tills processen avslutas och skriv sedan:

sudo make install

Bekräfta med ”Enter” och vänta tills processen avslutas och skriv sedan:

cd /chemin/vers/drm2proto-xxx cd / chemin/vers/drm2proto-xxx

Bekräfta med ”Enter” och vänta tills processen avslutas och skriv sedan:

./configure

Bekräfta med ”Enter” och vänta tills processen avslutas och skriv sedan:

sudo make install

Bekräfta med ”Enter” och vänta tills processen avslutas och skriv sedan:

cd

sedan:

sudo apt-get install alien

Bekräfta med ”Enter” och svara ”yes” och vänta.

Hämta denna fil , kopiera och klistra in den från home folder/downloads till home mappen  skriv sedan detta i terminalen:

sudo alien -d -i cell-libs-devel-3.1-1.ppc.rpm

Bekräfta med ”Enter” och vänta tills processen slutar.

Öppna home folder/Mesa/configs och kör linux-cell build skriptet och ändra från ppu32-gcc och ppu32-g++ till gcc och g++

Spara och stäng filen och gå sedan till mappen ”/ opt / cell / sdk / usr / include” och öppna filen ”libmisc.h”. Lägga till följande på rad 43:

#define vector __vector

Spara och stäng filen och fönstret.

I terminalen, skriv:

sudo apt-get install gcc-4.3-spu

Bekräfta med ”Enter” och svara ”yes” och vänta.

Fortfarande i terminalen, skriv:

sudo nano /usr/bin/ppu32-embedspu

Ändra texten där det står ”ppu-embed” till ”ppu-embedspu” tryck ”Ctrl + O” följt av  ”Enter” och tryck ”Ctrl + X”.

I terminalen, skriv:

sudo apt-get install xorg-dev libglu-dev

Bekräfta med ”Enter” och svara ”yes” och vänta på att installationen slutförs.

I terminalen, skriv:

cd Mesa

Bekräfta genom att trycka ”Enter”.  Skriv sedan:

make linux-cell

Bekräfta med ”Enter” och vänta (det tar lite tid och du kommer att se en del varningsmeddelanden). När detta är klart har du nu installerat mesa linux-cell driver och den är klar för att användas.

Om du inte har startat om efter installation av CellSDK, skriv:

sudo mount /spu

Bekräfta med ”Enter” (detta kommer att aktivera användningen av spu’s och behöver ej bekräftas igen efter omstart)

Men före varje användning av Linux-The Mesa drivrutin, måste du öppna terminalen, skriva ”cd Mesa” och sedan:

export LD_LIBRARY_PATH=$PWD/lib/gallium:$PWD/lib/

Du kan sedan kontrollera att cell driver fungerar genom att skriva:

 progs/xdemos/glxinfo

och kontrollera raden ””OpenGL renderer string Gallium x.x on cell”

Det finns flera demos i xdemos mappen i Mesa/progs/ samt några andra i demos mappen.

Installera XBMC på PS3

I terminalen, skriv:

sudo apt-get install subversion

Bekräfta med ”Enter” och vänta tills installationen av paket. Skriv sedan:

cd

Bekräfta med ”Enter” skriv sedan:

svn checkout http://xbmc.svn.sourceforge.net/svnroot/xbmc/trunk xbmc

Bekräfta med ”Enter” och vänta tills installationen körs klart.

Skriv sedan (ja detta är endast ett kommando):

sudo apt-get install quilt python-support ccache cmake autotools-dev autoconf automake
unzip libboost-dev libgl1-mesa-dev libgl-dev libglu-dev libglew-dev
libmad0-dev libjpeg-dev libsamplerate-dev libogg-dev libvorbis-dev
libvorbisenc2 libfreetype6-dev libfontconfig-dev libbz2-dev
libfribidi-dev libsqlite3-dev libmysqlclient-dev
libasound-dev libpng-dev libpcre3-dev liblzo2-dev libcdio-dev
libsdl-dev libsdl-image1.2-dev libsdl-mixer1.2-dev libenca-dev
libjasper-dev libxt-dev libxtst-dev libxmu-dev libxinerama-dev libcurl3
libcurl4-openssl-dev libcurl-dev libdbus-1-dev libhal-storage-dev
libhal-dev libpulse-dev libavahi-common-dev libavahi-client-dev
libxrandr-dev libavcodec-dev libavformat-dev libavutil-dev
libpostproc-dev libswscale-dev liba52-dev libdts-dev libfaad-dev
libmp4ff-dev libmpeg2-4-dev libass-dev libflac-dev libwavpack-dev
python-dev gawk gperf nasm libcwiid1-dev libbluetooth-dev zlib1g-dev
libmms-dev libsmbclient-dev libtiff4-dev libiso9660-dev libssl-dev,
libmicrohttpd-dev libmodplug-dev libssh-dev gettext cvs

Tryck enter, och vänta på att alla installeras (om några filer sakans från repo ta bara bort dessa med kommando)

Skriv sedan:

cd xbmc

Bekräfta med ”Enter” skriv sedan:

./bootstrap

Bekräfta med ”Enter” och vänta tills processen är klar , därefter skriv:

 ./configure

Bekräfta med ”Enter” och vänta tills processen är klar (detta kan ta flera minuter)

Tryck sedan på ”Ctrl + Alt + F1” samtidigt och skriv in ditt användarnamn och lösenord. Skriv sedan:

sudo /etc/init.d/gdm stop

Bekräfta med ”Enter” och vänta tills du kommer tillbaka till ”$” prompten.

Skriv sedan:

cd xbmc

Bekräfta med ”Enter”. Kör sedan:

make -j2

Bekräfta med ”Enter” och vänta tills processen (detta kan ta flera timmar, upp till 3 timmar för att vara mer exakt)

När sökningen är klar, skriv:

/etc/init.d/gdm start

Bekräfta med ”Enter” och du flyttas automatiskt till skrivbordet.

Öppna ett terminalen och skriv:

xbmc

Bekräfta med ”Enter”. Vänta på att den svarta bilden kommer upp xbmc kommer då att krascha, kolla därför i vilken filrot som xmbc sökte efter filen xbmx-xrandr i. Öppna därefter upp din home folder/xmbc hitta och kopiera filerna xrandr och xbmc-xrandr.c till den filrot som programmet sökte efter de i.

Sedan i terminalen, skriv:

xbmc

Bekräfta med ”Enter”

(NOTERA: Om du använder linux-cell driver, kommer du att få ett ppu error och xbmc kommer att krascha, för att byta tillbaka till software rasterizer stäng ned terminalen, öppna den igen och skriv xbmc följt av ”Enter”)

Du bör nu ha en fungerande xbmc installation på din ps3 (men vänligen notera, den är saktfärdig!)

http://www.youtube.com/watch?v=wnhcZGw7z3I